Bài tập môn Toán lớp 5

Thứ bảy - 14/03/2020 21:48
 1. Môn Toán
Bài 1: Đặt tính và rồi tính
a)  43,76 + 57,19                      19,04 + 120,41                         55 + 34,782
b) 0,345 + 9,23                        77, 96 – 35                               104 + 27,67
c) 12,34 + 12,66                       52,39 – 4,09                             489 – 146,22
d) 43,1 x 5                               75,66 x 9                                  78,25 x 1,28
e) 12,09 – 9,7                           34,9 – 23,79                             35,04 x 300
Bài 2:  Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 25m, đáy lớn hơn đáy bé 5m, đáy bé hơn chiều cao 7m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 69,5kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài 3:  Một mảnh vười hình thang có trung bình cộng hai đáy là 500 dm, chiều cao  40 dm. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg rau. Hỏi trên mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?
Bài 4: Ba năm trước tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Biết bố hơn con 27 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay?
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)  2 m 34 cm  =   …  cm                             28 m 700 cm  =   .   m    
b) 5 m 7 dm  …  cm                                 5 m 18 dm  =   ….  cm
c) 8 m  90 cm … dm                                27 m 4 cm  =   ….   cm
d) 6 m 40 cm  ….. cm                              19 m 70 cm  =  … dm
e) 45 m 9 mm …...   mm                          3 km 343 m  =   …..   km
Bài 6:  Điền dấu  > ; < ; =  thích hợp vào chỗ chấm:
a)  6 m2 56 dm2  …...  656 dm2                     b)  4 m2 79 dm2 ... 4 m2  
c)  4500 m2  ....  450 dam2                         d)  9 hm2 5 m2 ...  90005 m2
e)  5 m2 7 dm2  …...  507 dm2                        f)  6 dm2 8 cm2 ... 609 cm2  
g)  45000 hm2 ...  45 km2                           h)  720 cm2 ..  72 dm2 
Bài 7: Tính nhẩm:
a)  15,67 x 0,1 =                       56,47 x 0,01 =                          69 x 100 =  
b) 10,29 x 100 =                       8,67 x 0,01 =                             12,45 x 0,001 =
c) 2,3 x 100 =                            12,34 x 0,01 =                          34,089 x 1000 =
d) 4,26 x 0,01 =                        6,05 x 100 =                              1,234 x 100 =
e) 9,7 x 100 =                            53,79 x 0,1 =                             50,4 x 10 =
Bài 8: Tính theo cách thuận tiện nhất:
a)  2,8 + 4,7 + 7,2 + 5,3                                         3,45 + 7,05 + 6,55 + 2,95
b) 12,34 + 23,87 + 7,66 + 32,13                              55,89 + 6,32 + 44,11 + 3,68
c) 45,09 + 56,73 + 54,91 + 43,27                           3,03 + 8,7 + 6,97  
d) 12,23 x 5,2 + 5,2 x 87,77                                  2,59 x 0,1 + 0,9 x 2,59
e) 10,35 x 0,01 – 0,01 x 0,35                                 3,75 x 3,04 – 3,65 x 3,04
Bài 9: Tính giá trị biểu thức:
a)  4,5 x 1,2 – 8 : 5                    45 : 2 + 7,2 : 3                3,56 – 0,05 x 10
b)  75 : 12 + 126 : 15                3,6 + 95 : 2                      (0,5 + 0,95) x 10
Bài 10: Đặt tính rồi tính:
a) 266,22 : 34                           93,15 : 23                                693 : 42               
b) 55 : 9,2                                98 : 8,5                                    124 : 12,4
c) 125 : 50                               45,8 : 12                                  98,5 : 45
d) 376 : 22,4                             789 : 12,3                                86,4 : 1,6
e) 99,3472 : 32,68                    985,28 : 3,2                              19,4208 : 1,36
g) 62,92 : 5,2                            74,783 : 9,01                            218 : 3,7


ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
Câu 1: Chữ số 9 trong số 91,132 thuộc hàng: (1điểm)
 1. Chục
 1. Trăm
 1. Phần mười
 1. Phần trăm
     
Câu 2: Kết quả của phép cộng : 125,755 + 25,315 = ? (1điểm)
 1. 150,070
 1. 151,07
 1. 150,07
 1. 151,700
     
Câu 3: Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là: (1điểm)
 1. 4,5
 1. 5,4
 1. 0,4
 1. 0,8
     
Câu 4: Hỗn số 2được viết dưới dạng phân số là: (1điểm)
     
Câu 5: Kết quả của biểu thức: 75 + (15,2 x 5 ) – 30 : 2 là: (1điểm)
 1. 136
 1. 26
 1. 2,6
 1. 2,06
     
Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3km 15 m  = ………… km là:
      A. 3,15 km      B. 31,5 km C. 3,015 km D. 30,15 km
Câu 7: Tìm x: (1điểm)                 x + 35,2 = (25,6  + 3,14) x 3
Câu 8: Đặt tính rối tính : (1điểm)
 1. 465,74 + 352,48                                          b) 67,8  x  1,5
Câu 9: Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé bằng  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích hình thang đó. (2điểm)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
Câu 1: Chữ số 5 trong số 254836 thuộc hàng: (1điểm)
 1. 500
 1. 5000
 1. 50.000
 1. 5.000.000
     
Câu 2: Phép trừ  712,54 - 48,9  có kết quả đúng là:  (1điểm)
 1. 70,765
 1. 223,54
 1. 663,64
 1. 707,65
     
Câu 3: Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là: (1điểm)
 1. 0,8
 1. 5,4
 1. 0,4
 1. 45
     
Câu 4: Lớp học có 32 học sinh số học  nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? (1điểm)
 1. 37,5%
 1. 36,6%
 1. 384%
 1. 20%
                 
Câu 5: Giá trị của biểu thức: 201 : 1,5  +  2,5    0,9   là: (1điểm)
 1. 359
 1. 136,25
 1. 15,65
 1. 359
     
Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  23km 78 m  = ………… km là:
      A. 23,78 km      B. 23,078 km C. 2308 km D. 23780 km
Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2  5dm2= …………m2 là:
      A. 350 m2 B. 3,005 m2         C. 3,05 m2 D. 3500 m2
Câu 8: Tìm x: (1điểm)                 x + 35,2 = (59,6  + 30,4) x 4
Câu 9: Đặt tính rối tính : (1điểm)
 1. 196,7 - 97,34                                               b) 52  :  1,6
Câu 10: Một hình thang có đáy lớn 150dm, đáy bé bằng  đáy lớn, chiều cao bằng 10m. Tính diện tích hình thang đó? (1điểm)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
Bài 1: 5% của 1000 km là: (1điểm) 
A. 10 km                         B. 50 km                         C. 100 km                       D. 500 km
Bài 2:  3752 kg bằng bao nhiêu tấn? (1điểm) 
A. 3,752 tấn                    B. 375,2 tấn                    C. 0,3752 tấn                   D. 37,52 tấn
Bài 3: Một lớp học có 11 nữ và 14 nam. Tìm tỷ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp. (1điểm) 
A. 56%                            B. 44%                            C. 1%                              D. 28%
Câu 4: Diện tích 1 mặt của hình lập phương là 49 dm2. Thể tích của hình lập phương đó là? (1điểm) 
 1. 196 dm3                B. 294 dm2                      C. 343 dm3                      D. 100 dm3
Bài 5: Đặt tính rồi tính: (1điểm) 
 1. 68,579 + 26,28                                                         b)  618,24 : 5,6
Bài 6: Tìm y (1điểm) 
 1.  8,18 – y = 6,94  0,12                                             b) y : 3,8 = 7,2
Bài 7: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : (1điểm) 
32m219dm2 = .. ……….. m2                                    574958m2 = ………….. ha
Bài 8:  Tính nhanh (1điểm) 
55,173 x 6,5 + 55,173 x 2,5 + 55,173
Bài 9:  Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 45cm và chiều cao 8dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn) (2điểm)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn website của trường cập nhật các thông tin gì nhất?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay39
 • Tháng hiện tại140
 • Tổng lượt truy cập144,725
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây