Bài tập môn Toán lớp 2 đợt 2

Thứ ba - 24/03/2020 21:08
ĐỀ 3
 1. Trắc nghiệm.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thự hiện đúng theo yêu cầu
Câu 1. Tích của 2 và 4 là:
A.6                              B. 7                             C.8                              D.9

Câu 2. Cho 25 + 17 + 7 = …….? Số cần điền vào chỗ chấm la:
A.39                            B.38                C.49                D. 59

Câu 3: 2dm x 3 =……cm?
 1. 6dm                      B. 6cm                                    D. 60cm                     D. 60
Câu 4: Trong phép nhân: 3 x 5 = 15, 5 được gọi là:
 1. Tổng                     B. Thừa số                 C. Số hạng                 D. Tích
Câu 5: Mỗi bàn có 2 bạn. Hỏi 6 bàn có tất cả bao nhiêu bạn?
Đáp số của bài toán là:
 1. 12 bạn                  C. 8 bạn                     D. 10 bạn                   C. 4 bạn
II. Tự luận:
Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:
a)   2 + 2 + 2 = ……………………………………………………………………………………………………………………………..
b)  3 + 3 + 3 + 3 = ………………………………………………………………………………………………………………………..
c)  5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau:
 1. 5 x 4 = ………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. 6 x 7 = ………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1.  7 x 5 = ………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. 3 x 2 = ………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Số?
 1. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 3 x ……                              b) 8 +8 + 8 + 8 = ……. X 4
c)6 + 6 + 6+ 6+ 6            = 6 x ……                            d) 17 + 17 + 17 = 17 x …….
Bài 4: Tính.
 1. 7cm x 2 = ……………                                            b) 4l x 4 = ………………..
C)  2 kg x 3 = ……………..                                            d) 3cm x 5= ………………
Bài 5: Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 6 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ĐỀ 4
I, Trắc nghiệm.
Khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Trong phép tính 3 x 5, số 15 được gọi là:
A, Thừa số                 B, Số hạng                             C, Tổng                      D, Tích
Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 X 9 là:
A, 35                          B, 40                                       C, 45                                        D, 50
Câu 3. Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?
A, 20 học sin     B, 14 học sinh         C, 30 học sinh             D, 40 học sinh
Câu 4: Chuyển tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích là:
A, 4 x4                       B, 4 x5                       C, 4 x 6                                              D, 6 x4
Câu 5. Cho dãy phép tính 3 x…….+24 = 45. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A, 6                             B, 7                                         C, 18                                       D, 19
II. Tự luận.
Bài 1. Tính:

          a, 3 x 7 + 17 = ……………………..
                  = ………………………..
 
 1.  2 x5 x 2  = ……………………..
                           = ………………………..
c, 4 x 9 - 12 = ……………………..
                    = ………………………..
 
d, 3 x 2 x 4    = ……………………..
                     = ………………………..
Bài 2: Số?
 1. 3 x ……. = 12                 
 2. ……x 2 = 18                      
 3.  4 x ….. = 16                        
d)  ……x 5 = 35
e,   ….x 10 = 20                   
g) 3 x ……=18                      
h) 5 x ……= 20                       
i) 3 x ….. = 27
Bài 3. Tính
 
 1. 4 x 4 + 17 = ………………
                  = ………………..
 1. 8 x 3 + 26 = ………………
                  = ………………..
 
 1. 2 x 9 – 9   = ………………
                  = ………………..
 1. 4 x 3 + 42 = ………………
                  = ………………..
 
 1. 4cm x7 + 12cm = ………………
                            = ………………..
 1. 3kg x 9 – 15kg  = ………………
                           = ………………..
Bài 4. Không tính kết quả, hãy điền dấu “>,<” hoặc “=” thích hợp vào ô trống:
 
 
a, 4 x 5             4 + 4 + 4 + 4 +4                             b)   6 + 6 + 6 + 6               6 x 4
       
   
 
 
                                               
 

c) 3 + 3 + 3 +3               3 x 3                                 d)  5 x 3                5 + 5 + 5 +5
Bài 5: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐỀ 5
I. Phần trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1 : Tích của 3 và 2 là:
A. 5                 B.6                     C. 7                    D.8
Câu 2: 5 x 3 được viết thành tổng là:
A. 5 + 3            B. 3 + 5                    C. 5 + 5 + 5                 D. 3 + 3 + 3 + 3 + 3
Câu 3: 4 kg x 7 =
A. 11 kg                  B. 28                    C. 28 kg                   D. 27 kg
Câu 4: 3 x 2 + 15 =
A.20                   B. 21                   C. 22                    D. 23
Câu 5: Bạn Nam cho 3 bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo và còn thừa 2 cái. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cái kẹo?
A. 15 cái kẹo          B. 10 cái kẹo                    C. 16 cái kẹo           D. 17 cái kẹo
Câu 6: 2 x 3 + 2 được viết thành phép nhân là:
A. 2 + 3                   B. 2x3                 C. 2 x 4                   D. 2 x 5
II. Phần tự luận
Bài 1: Ghi kết quả tính
3 x 8 =                      4 x 6 =                       5 x 7 =                3 x 5 =
2 x 9 =                      5 x 4 =                       3 x 6 =               4 x 10 =

2. Tính:
a) 3 x 6 + 12 = ……………       b) 4 x 7 + 38 = ………….. c)  3 x 8 – 24 = ...........                            
                      = ……………                            = …………..                        = ……..

3. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn website của trường cập nhật các thông tin gì nhất?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay41
 • Tháng hiện tại142
 • Tổng lượt truy cập144,727
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây